Wybierz kraj/region z menu lub kliknij go na mapie świata *
Country Selector Alternate Image

Narzędzie do znajdowania produktów równoważnych 

 

Biblioteka starszych ofert

To narzędzie ułatwia znalezienie produktów Schneider-Electric będących odpowiednikami produktów wycofanych z oferty i produktów konkurencji. Potrzebujesz pomocy w korzystaniu z tego narzędzia?
Jaki numer części ma produkt, który chcesz zastąpić?

Sprawdź listę referencji


Użycie tego narzędzia jest równoznaczne z potwierdzeniem zrozumienia i akceptacji następujących warunków:
UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM O POUFNOŚCI I UDOSTĘPNIENIU INFORMACJI W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ (AS IS)
Niniejsze informacje referencyjne służące do wyszukiwania produktów Schneider Electric są objęte prawem własności intelektualnej i udostępniane Odbiorcy w stanie, w jakim się znajdują („AS IS”), jako informacje POUFNE. Schneider Electric JEDNOZNACZNIE WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE I DOROZUMIANE, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Mimo że firma Schneider Electric podjęła uzasadnione gospodarczo starania w celu wybrania produktów funkcjonalnie równoważnych innym produktom, równoważność taka nie zawsze jest dokładna pod względem formy, dopasowania i funkcji produktów. Schneider Electric nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu roszczeń Odbiorcy lub klientów Odbiorcy w odniesieniu do niniejszych informacji referencyjnych służących do wyszukiwania produktów. W szczególności Odbiorca zobowiązuje się poinformować wszystkich użytkowników udostępnianych przez siebie narzędzi do wyszukiwania produktów o konieczności niezależnej weryfikacji przydatności produktu wybranego jako równoważnika innego produktu w konkretnym zastosowaniu.


Pomoc do tego narzędzia
close

Wpisz pierwsze litery wcześniejszej referencji Schneider Electric. System wyświetli listę potencjalnych wyników istniejących w bieżącej bazie danych. Wybierz jedną referencję, aby sprawdzić, czy produkt nadal jest w sprzedaży, czy też jest już wycofany i zastąpiony innym.

Aby uzyskać wynik z więcej niż jednej referencji, wybierz łącze „Sprawdź listę referencji”.