V nabídce vyberte zemi/oblast nebo klepněte na mapu světa *
Country Selector Alternate Image

Substituční nástroj 

 

Dokumenty ke stažení

Tento nástroj vám pomůže najít ekvivalentní objednací čísla pro zastaralé produkty Schneider Electric. Potřebujete pomoc s tímto nástrojem?
Jaké objednací číslo chcete nahradit?

Zkontrolovat seznam objednacích čísel.


Použitím tohoto nástroje potvrzujete, že chápete následující podmínky a souhlasíte s nimi:
SMLOUVA O DŮVĚRNÉM VYUŽITÍ INFORMACÍ A INFORMACÍ „TAK, JAK JSOU“
Tyto informace o náhradních produktech společnosti Schneider Electric jsou soukromé a příjemci jsou poskytovány jako informace DŮVĚRNÉ povahy a „TAK, JAK JSOU“. Společnost Schneider Electric SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ NAPŘÍKLAD PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI K JAKÉMUKOLI KONKRÉTNÍMU ÚČELU. Ačkoli společnost Schneider Electric podnikla z obchodního hlediska přiměřené kroky ke zjištění produktů, které by mohly být považovány za funkčně ekvivalentní, nemusí být tyto produkty rovnocenné z hlediska požadavků na tvar, vhodnost a funkci. Společnost Schneider Electric neponese odpovědnost za jakékoli nároky vycházející z využití těchto informací o náhradních produktech příjemcem nebo jeho zákazníky. Příjemce se zejména zavazuje, že všechny uživatele svých obchodních nástrojů pro vyhledání náhradních produktů upozorní na důležitost nezávislého ověření toho, zda jakýkoli produkt vybraný nástrojem pro vyhledání náhradních produktů představuje v daném případě vhodnou náhradu za jiný produkt.


Nápověda k tomuto nástroji
close

Zadejte první písmena objednacího čísla zastaralého produktu Schneider Electric. Systém vám nabídne seznam možných náhradních objednacích čísel dostupných v aktuální databázi. Vyberte jedno objednací číslo a ověřte, zda je produkt stále dodáván či je zastaralý s návrhem náhrady.

Chcete-li získat výsledek pro seznam více objednacích čísel, použijte odkaz "Kontrola seznamu objednacích čísel".