Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image

*
*
*

Smart panel prináša prehľad a úspory

Získavajte informácie o pripojených zariadeniach a pracujte s nimi.

Inteligentný rozvádzač predstavuje cestu k úsporám v oblasti energií. Svoju spotrebu môžete merať a optimalizovať v novostavbách, ale aj v existujúcich budovách.  Sú ideálne pre hotely, kancelárie, drobné prevádzky či verejné budovy.

Zistite viac o inteligentných rozvádzačoch

Katalóg Enerlin’X na stiahnutie (PDF, 12.8 MB) 

Špecifikačná príručka pre inteligentné rozvádzače (PDF, 8,7 MB)

Komunikačný systém Acti9 Smartlink 

Inteligentý rozvádzač na Projekt tour 2016 - prezentácia (PDF, 2.8 MB)

Katalóg Masterpact (PDF, 13.7 MB)

Katalóg Compact NSX (PDF, 48.1 MB) 

Katalóg Compact NS 630b-1600 (PDF, 37 MB) 

Výkonové istenie

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Novinka - Hybridný spúšťač TeSys H

*

Schneider Electric rozširuje svoju tradičnú ponuku v oblasti spúšťania a ochrany motorov o nový hybridný spúšťač motorov TeSys H. TeSys H
Predstavuje ideálne riešenie všade tam, kde dochádza k častému spínaniu a kde je zároveň obmedzený priestor pre umiestnenie rozvádzača. Sú to predovšetkým technologické linky v potravinárstve, logistike alebo v oblasti manipulácie s materiálom.V technológii je možné využiť možnosť častého spínania v obvodoch regulácie teploty s nízkou hysterézou. Tepelný prúd – kategória AC-51- je v rozsahu do 9 A.

Katalóg TeSys 2016 na stiahnutie
TeSys - prehľad produktov
TeSys - mobilná aplikácia 

Riešenia pre hotely - eliminujú plytvanie a zvyšujú prevádzkovú efektivitu, čím napomáhajú dosiahnuť až úspory 44 % nákladov!

*

""
Náklady na energie v hoteloch predstavujú približne 6 % z OPEX, pričom najväčšie náklady smerujú na vykurovanie a chladenie. Riešenie správy izieb pre hostí od Schneider Electric eliminuje plytvanie a zvyšuje prevádzkovú efektivitu. Vďaka tomuto riešeniu môžete ušetriť až 44 % nákladov.
*
*
*
*
*
*