Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Poređati po

Biznisi

Aplikacije

Proizvodi

Automatizacija vodova
Automatizacija vodova
 • Sve Automatizacija vodova
 • Daljinsko upravljanje SN transformatorskim stanicama
 • Indikatori prolaska struje kvara za kablovsku mrežu
 • SCADA sistem
Besprekidno napajanje (UPS)
Besprekidno napajanje (UPS)
 • Sve Besprekidno napajanje (UPS)
 • Računari i periferije
 • UPS rezervne baterije
 • Upravljanje UPS-om
 • Mreža i Server
 • Modularni sistemi
 • InfraStruxure za Data centre
 • Data Centar i Održavanje 3-fazno
 • Industrijski i specijalizovani UPS i konverzija napona
 • Posebne aplikacije
Bezbednost u okruženju
Bezbednost u okruženju
 • Sve Bezbednost u okruženju
 • Uređaji bezbednosti i okoline
 • Senzori/Kamere/Licence/Dodatna oprema
Data centar softver
Data centar softver
 • Sve Data centar softver
 • Operacije
 • Nadzor i kontrola
 • Softverske usluge
 • Sistemska konzola
Distribucija IT napajanja
Distribucija IT napajanja
 • Sve Distribucija IT napajanja
 • Distribucija rekovskog napajanja
 • Row Power Distribution
 • Transfer Switches
HMI (paneli na dodir i industrijski računari)
HMI (paneli na dodir i industrijski računari)
 • Sve HMI (paneli na dodir i industrijski računari)
 • HMI konfiguracijski softver
 • Paneli
 • PC paneli, iPC i displeji
 • USB pomoćni pribor za Magelis
 • HMI kontroleri
Industrijska komunikacija
Industrijska komunikacija
 • Sve Industrijska komunikacija
 • Ključne mreže
 • Gateway uredjaji, svičevi i ruteri
 • Ostale mreže
 • Softveri za mrežu
IT rekovi i dodatna oprema
IT rekovi i dodatna oprema
 • Sve IT rekovi i dodatna oprema
 • Rekovi i ormani
 • LCD monitori i KVM svičevi
 • Dodatna oprema za rekove i ormane
IT usluge
IT usluge
 • Sve IT usluge
 • Servisi prema proizvodima
 • Profesionalni servisi
 • Obnovljivi izvori
Kontaktori i zaštitni releji
Kontaktori i zaštitni releji
 • Sve Kontaktori i zaštitni releji
 • Kontaktori i kontaktori za promenu smera
 • Elektronski prekostrujni releji
 • Elektronski termički releji
 • Termički releji - bimetali
 • Sistem za nadzor motora
 • Termistorske zaštitne jedinice
Kontrola u domovima
Kontrola u domovima
 • Sve Kontrola u domovima
 • KNX Home Automation
Kontrolnici izolacije
Kontrolnici izolacije
 • Sve Kontrolnici izolacije
 • Kontrolnici izolacije
Korekcija faktora snage - komponente i sistemi
Korekcija faktora snage - komponente i sistemi
 • Sve Korekcija faktora snage - komponente i sistemi
 • Kondenzatorska postrojenja
 • Komponente / kondenzatorke baterije
 • Komponente/ Ostalo
Motorni pokretači
Motorni pokretači
 • Sve Motorni pokretači
 • Kontaktori i kontaktori za promenu smera
 • Motorni pokretači u kućištu
 • Motorni zaštitni prekidači
 • Termički releji - bimetali
 • Elektronski termički releji
 • Termistorske zaštitne jedinice
 • Elektronski prekostrujni releji
 • Sistem za nadzor motora
 • Motorni pokretači
 • Soft starteri
Nadzor električnih mreža
Nadzor električnih mreža
 • Sve Nadzor električnih mreža
 • Komunikacija
 • Osnovno multi-funkcijsko merenje
 • Srednji nivo merenja
 • Merenje u više električnih kola
 • Softver za upravljanje potrošnjom električne energije
Nadzorno - upravljački sistemi u objektima
Nadzorno - upravljački sistemi u objektima
 • Sve Nadzorno - upravljački sistemi u objektima
 • KGH Kontrolni uređaji
 • Uređaji za kontrolu osvetljenja
Napajanja i transformatori
Napajanja i transformatori
 • Sve Napajanja i transformatori
 • Univerzalna napajanja
 • Transformatori
NN oprema i instalacioni sistemi
NN oprema i instalacioni sistemi
 • Sve NN oprema i instalacioni sistemi
 • Sabirnički sistem razvoda električne energije
 • Lighting Busways
 • Kablovski regali i merdevine
 • Instalacioni sistemi
PAC, PLC i ostali PLC-ovi
PAC, PLC i ostali PLC-ovi
 • Sve PAC, PLC i ostali PLC-ovi
 • PAC
 • Controllers (PLC and PAC) for Industrial Machines
 • Distribuirani I/O
 • PLC za komerijalne mašine
 • Safety kontroleri i moduli
Prekidači i rastavljači snage
Prekidači i rastavljači snage
 • Sve Prekidači i rastavljači snage
 • Prekidači u livenom kućištu
 • Vazdušni prekidači za velike struje
 • Prekidači u električnim instalacijama
 • Zaštitni prekidači
 • Rastavljači
Prekidači i utičnice
Prekidači i utičnice
 • Sve Prekidači i utičnice
 • Prekidači i utičnice: ugradni
Prenaponska zaštita
Prenaponska zaštita
 • Sve Prenaponska zaštita
 • Regulatori napona
 • Filteri i ispravljači harmonika
Protivpanično osvetljenje
Protivpanično osvetljenje
 • Sve Protivpanično osvetljenje
 • Protivpanične svetiljke
 • Znakovi za evakuaciju
 • Prenosive lampe
Rastavljači sa osiguračem
Rastavljači sa osiguračem
 • Sve Rastavljači sa osiguračem
 • Osigurači za električne instalacije
 • Osigurači za motorne pogone
Razvodni ormani i dodatna oprema
Razvodni ormani i dodatna oprema
 • Sve Razvodni ormani i dodatna oprema
 • Niskonaponski razvodni ormani
 • Modular Enclosures
Releji za merenje, nadzor i interfejs
Releji za merenje, nadzor i interfejs
 • Sve Releji za merenje, nadzor i interfejs
 • Releji
 • Intefejs releji
Rešenja za hlađenje
Rešenja za hlađenje
 • Sve Rešenja za hlađenje
 • Klimatizacija prostorija
 • Close Coupled Air Conditioners
 • Distribucija vazduha
 • Čileri i odvođenje toplote
 • Dupli podovi
Senzori & RFID sistemi
Senzori & RFID sistemi
 • Sve Senzori & RFID sistemi
 • Granični prekidači
 • Sentori prisustva i blizine
 • Enkoderi
 • Senzori pritiska
 • Safety senzori
 • Praćenje i kontrola pristupa
 • Cordset and Connectors
Servo sistemi i frekventni regulatori
Servo sistemi i frekventni regulatori
 • Sve Servo sistemi i frekventni regulatori
 • Low Voltage AC Process Drives
 • Kompaktni frekventni regulatori
 • HVAC frekventni regulatori
 • Standardni frekventni regulatori
 • Soft starteri
 • Konfiguracioni softver za ATV i ATS
Signalne jedinice
Signalne jedinice
 • Sve Signalne jedinice
 • Modularne svetleće kolone
 • Monolitne svetleće kolone
 • Rotaciona i svetlosna signalizacija
SN/NN Prefabrikovana transformatorska stanica
SN/NN Prefabrikovana transformatorska stanica
 • Sve SN/NN Prefabrikovana transformatorska stanica
 • Standarna transformatorska stanica - kompaktna
 • Standarna transformatorska stanica - unutrašnja manipulacija
 • Posebna rešenja transformatorskih stanica
SN/NN Transformatori
SN/NN Transformatori
 • Sve SN/NN Transformatori
 • Uljni distributivni transformatori
 • Suvi transformatori
Softveri
Softveri
 • Sve Softveri
 • HMI Configuration Software
 • Softveri
 • Softver za elektro projektovanje
 • Inženjerski softver
 • Upravljanje informacijama
 • Upravljanje i nadzor
 • PAC & PLC softver za programiranje
 • Softver za nadtor i upravljanje potrošnjom energije
 • Softver za izbor opreme
Solar Off-Grid i Back-up
Solar Off-Grid i Back-up
 • Sve Solar Off-Grid i Back-up
 • Invertori/punjači
Solarne elektrane za industriju i krovove komercijalnih objekata
Solarne elektrane za industriju i krovove komercijalnih objekata
 • Sve Solarne elektrane za industriju i krovove komercijalnih objekata
 • Mrežni invertori (1000VDC)
 • PV Box - kompaktna trafostanica
Tasteri, prekidači, signalne lampice, upravljačke stanice i džojstici
Tasteri, prekidači, signalne lampice, upravljačke stanice i džojstici
 • Sve Tasteri, prekidači, signalne lampice, upravljačke stanice i džojstici
 • Tasteri, preklopke i signalne lampice
 • Upravljačke stanice i kućišta
 • Remote Control Station
 • Sigurnosni prekidači
 • Džojstici i komandne stanice
Telemetrija i Remote SCADA sistemi
Telemetrija i Remote SCADA sistemi
 • Sve Telemetrija i Remote SCADA sistemi
 • Remote SCADA softver
 • Data Radio
 • Merači protoka
 • Pametni RTU
Univerzalni ormani
Univerzalni ormani
 • Sve Univerzalni ormani
 • Metallic Enclosures
 • Linergy sistem
Upravljačke kutije, kabliranje i interfejsi
Upravljačke kutije, kabliranje i interfejsi
 • Sve Upravljačke kutije, kabliranje i interfejsi
 • Komandne kutije
 • Remote Control Station
 • Sistemi za ožičenje
 • Interfejsi
Uređaji za montažu na DIN šinu
Uređaji za montažu na DIN šinu
 • Sve Uređaji za montažu na DIN šinu
 • Acti 9 automatski prekidači
 • Ormani za finalni razvod
 • Acti 9 diferencijalni zaštitni prekidači
 • Acti 9 odvodnici prenapona
 • Acti 9 instalacija, povezivanje i distribucija električne energije
 • Acti 9 Monitoring i kontrola zaštite
 • Acti 9 rastavljači
 • Acti 9 Upravljanje električnim kolima
 • Acti 9 Upravljanje osvetljenjem, vremensko podešavanje i upravljanje energijom
 • Acti 9 Indikacija
 • Uređaji prenaponske zaštite
Zaštitni releji prema opsegu
Zaštitni releji prema opsegu
 • Sve Zaštitni releji prema opsegu
 • Sepam serija 80
 • Sepam serija 40
 • Sepam serija 20
 • Sepam serija 10
 • Sepam dodatni pribor
Zaštitni releji prema primeni
Zaštitni releji prema primeni
 • Sve Zaštitni releji prema primeni
 • Prekostrujna zaštita
 • Motorna zaštita
 • Generatorska zaštita
 • Transformatorska zaštita i upravljanje
 • Automatsko ponovno zatvaranje i provera sinhronizacije
 • Naponska i frekventna zaštita
 • Otkaz prekidača
 • Zaštita kondenzatorskih baterija
 • Zaštita u instalacijama brodova
Measurement and Instrumentation
Measurement and Instrumentation
 • Sve Measurement and Instrumentation
 • Bežična instrumentacija
Motion Control and Robotics
Motion Control and Robotics
 • Sve Motion Control and Robotics
 • Linearno pozicioniranje
 • Frekventni regulatori u ormanima
 • Servo regulatori i motori
 • PLC za servo aplikacije
 • Step regulatori i motori
Valves, Actuators and Sensors
Valves, Actuators and Sensors
 • Sve Valves, Actuators and Sensors
 • Valves and Actuators
 • Sensors
Switchgear Components
Switchgear Components
 • Sve Switchgear Components
 • Indoor Circuit Breakers
 • Medium Voltage Contactors
 • Medium Voltage Fuses
 • Instrument Transformers
Medium Voltage Switchgear
Medium Voltage Switchgear
 • Sve Medium Voltage Switchgear
 • Primary Air Insulated Switchgear
 • Primary Gas Insulated Switchgear
 • Secondary Air Insulated Switchgear
 • Secondary Gas Insulated Switchgear
Prefabricated Data Center Modules
Prefabricated Data Center Modules
 • Sve Prefabricated Data Center Modules
 • Cooling Modules
 • IT Modules
 • Power Modules
Outdoor Equipment
Outdoor Equipment
 • Sve Outdoor Equipment
 • Outdoor Reclosers
Home Security
Home Security
 • Sve Home Security
 • Uređaji za bezbednost
 • Proximity and Presence Sensors