Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Търси по

Направление

Приложение

Продукти и услуги

HMI - Човеко-машинен интерфейс
HMI - Човеко-машинен интерфейс
 • Всички HMI - Човеко-машинен интерфейс
 • Контролери с човеко-машинен интерфейс
 • Индустриални PC и дисплеи
 • Дисплеи
IT ракове и аксесоари
IT ракове и аксесоари
 • Всички IT ракове и аксесоари
 • Ракове и шкафове
 • LCD монитори и KVM суичове
 • Аксесоари за ракове и шкафове
IT услуги
IT услуги
 • Всички IT услуги
 • Продуктово базирани услуги
PAC, PLC и други типове контролери
PAC, PLC и други типове контролери
 • Всички PAC, PLC и други типове контролери
 • Контролери (PLC & PAC) за индустриални машини
 • Контролери за прости машини
 • Разпределени вх./изх.
 • Програмируеми контролери
 • Контролери и модули за безопасност
Аварийно осветление
Аварийно осветление
 • Всички Аварийно осветление
 • Комплекти за адаптация
 • Знаци за указване на изхода
 • Аварийни осветители
 • Преносими лампи
Автоматизация на източниците на захранване
Автоматизация на източниците на захранване
 • Всички Автоматизация на източниците на захранване
 • Easergy SCADA система
 • Индикатори за късо съединение във въздушни мрежи
 • Индикатори за късо съединение в подземни мрежи
 • Дистанционно управление на подстанции СН
 • Дистанционно управление на въздушни линии
 • Дистанционен мониторинг на подстанции СН
Автономни и резервиращи фотоволтаични системи
Автономни и резервиращи фотоволтаични системи
 • Всички Автономни и резервиращи фотоволтаични системи
 • Инвертори/зарядни устройства
Безопасност и околна среда
Безопасност и околна среда
 • Всички Безопасност и околна среда
 • Сензори / Камери / Лицензи / Аксесоари
 • Устройства за безопасност и наблюдение на средата
Бутони, ключове, сигнални лампи, пултове за управление и джойстици
Бутони, ключове, сигнални лампи, пултове за управление и джойстици
 • Всички Бутони, ключове, сигнални лампи, пултове за управление и джойстици
 • Станции за упраление и табла
 • Бутони, ключове, сигнални лампи
 • Изключватели за вериги за безопасност
Електроразпределителни табла
Електроразпределителни табла
 • Всички Електроразпределителни табла
 • Типово изпитани уредби НН
 • Модулни табла
 • Универсални табла
Захранвания и трансформатори
Захранвания и трансформатори
 • Всички Захранвания и трансформатори
 • Захранвания за обща употреба
 • Трансформатори
Защита от пренапрежение и осигуряване на качествено захранване
Защита от пренапрежение и осигуряване на качествено захранване
 • Всички Защита от пренапрежение и осигуряване на качествено захранване
 • Активни филтри за хармоници
 • Регулатори на напрежението
 • Устройства за защита от пренапрежение
Защитни релета според гамата
Защитни релета според гамата
 • Всички Защитни релета според гамата
 • Релейни защити Sepam Series 10
 • Релейни защити Sepam Series 20
 • Релейни защити Sepam Series 40
 • Релейни защити Sepam Series 80
Защитни релета според приложението
Защитни релета според приложението
 • Всички Защитни релета според приложението
 • Автоматично повторно затваряне и проверка за синхронизация
 • Защита на кондензаторни батерии
 • Повреда на автоматичен прекъсвач
 • Защита на генератори
 • Защити за морски приложения
 • Защита на двигатели
 • Защита от претоварване
 • Защита и управление на трансформатори
 • Напреженова и честотна защита
Индустриална комуникация
Индустриална комуникация
 • Всички Индустриална комуникация
 • Индустриални мрежи
 • Гейтуей, суичове и рутъри
 • Други мрежи
 • Софтуер за мрежи
Индустриални и специализирани UPS-и и мощностни пробразуватели
Индустриални и специализирани UPS-и и мощностни пробразуватели
 • Всички Индустриални и специализирани UPS-и и мощностни пробразуватели
 • UPS
Индустриални щепсели и контакти
Индустриални щепсели и контакти
 • Всички Индустриални щепсели и контакти
 • РК индустриални щепсели ,контакти и табла за тях
Инрефейсни, Контролни и Измервателни релета
Инрефейсни, Контролни и Измервателни релета
 • Всички Инрефейсни, Контролни и Измервателни релета
 • Релета за автоматизация
 • Интерфейсни релета
Инструментални трансформатори СН
Инструментални трансформатори СН
 • Всички Инструментални трансформатори СН
 • Измервателни трансформатори СрН
Ключове, контакти и конзоли
Ключове, контакти и конзоли
 • Всички Ключове, контакти и конзоли
 • Гами ключове и контакти: вграден монтаж
Компоненти и системи за корекция на фактора на мощността
Компоненти и системи за корекция на фактора на мощността
 • Всички Компоненти и системи за корекция на фактора на мощността
 • Кондензаторни батерии
 • Компоненти / Кондензаторни батерии
 • Компоненти / Други
Контактори и защитни релета
Контактори и защитни релета
 • Всички Контактори и защитни релета
 • Контактори и реверсиращи контактори
 • Електронни токови релета
 • Електронни релета за термично претоварване
 • Модулни контактори
 • Система за управление на двигатели
 • Релета за термично претоварване
 • Термисторни защитни модули
Модулни устройства за монтаж на DIN шина
Модулни устройства за монтаж на DIN шина
 • Всички Модулни устройства за монтаж на DIN шина
 • Acti 9 Миниатюрни прекъсвачи - MCB
 • Acti 9 Товарови прекъсвачи
 • Acti 9 Катодни отводители - SPD
 • Acti 9 Дефектнотокови защити- RCD
 • Acti 9 Инсталиране, свързване, електроразпределение
 • Аcti 9 Мониторинг и управление на табла
 • Acti 9 Мониторинг и контрол на защитата
 • Acti 9 Управление на електрически вериги
 • Acti 9 Индикации
 • Acti 9 Управление на осветлението, управление на времето и енергиен мениджмънт
 • Модулна апаратура Multi 9
Моторни пускатели
Моторни пускатели
 • Всички Моторни пускатели
 • Контактори и реверсиращи контактори
 • Директни моторни пускатели
 • Затворени моторни пускатели
 • Софтстартери
 • Моторни прекъсвачи
 • Релета за термично претоварване
 • Електронни релета за термично претоварване
 • Термисторни защитни модули
 • Електронни токови релета
 • Система за управление на двигатели
Мощностни прекъсвачи и разединители
Мощностни прекъсвачи и разединители
 • Всички Мощностни прекъсвачи и разединители
 • Разединители
 • Високомощни въздушни прекъсвачи НН
 • Автоматични прекъсвачи с лят корпус
 • Моторни прекъсвачи и разединители
 • АВР
 • Миниатюрни автоматични прекъсвачи
Платформа StruxureWare за центрове за данни
Платформа StruxureWare за центрове за данни
 • Всички Платформа StruxureWare за центрове за данни
 • Управление
 • Експерт
 • Софтуерни услуги за управление
 • Enterprise
Покривни фотоволтаични системи за индустриални и търговски сгради
Покривни фотоволтаични системи за индустриални и търговски сгради
 • Всички Покривни фотоволтаични системи за индустриални и търговски сгради
 • Компактни подстанции PV Box
Прекъсвачи средно напрежение и контактори средно напрежение
Прекъсвачи средно напрежение и контактори средно напрежение
 • Всички Прекъсвачи средно напрежение и контактори средно напрежение
 • Автоматични прекъсвачи за приложения на закрито
 • Контактори за приложения на закрито
Разединители със стопяеми предпазители
Разединители със стопяеми предпазители
 • Всички Разединители със стопяеми предпазители
 • Електроразпределителни устройства със стопяеми предпазители
 • Моторни разединители със стопяеми предпазители
Разединители, превключватели, прекъсвач-разединители, секционни изключватели (реклоузъри) средно напрежение
Разединители, превключватели, прекъсвач-разединители, секционни изключватели (реклоузъри) средно напрежение
 • Всички Разединители, превключватели, прекъсвач-разединители, секционни изключватели (реклоузъри) средно напрежение
 • Апаратура за монтаж на стълб
Разпределителни табла, окабеляване и интерфейс
Разпределителни табла, окабеляване и интерфейс
 • Всички Разпределителни табла, окабеляване и интерфейс
 • Интерфейси
 • Система Кабели
 • Пултове за управление
Разпределителни уредби СН
Разпределителни уредби СН
 • Всички Разпределителни уредби СН
 • Въздушно изолирани КРУ СН
 • Въздушно изолирани КРУ СН
 • Газово изолирани разпределителни уредби СН
 • Газово изолирана уредба (GIS) за първично електроразпределение
 • Предпазители СрН
Решения за електроразпределение за IT приложения
Решения за електроразпределение за IT приложения
 • Всички Решения за електроразпределение за IT приложения
 • Силови електроразпределителни ракове
 • Редово разположени блокове за разпределение на захранването
 • Трансферни превключватели
Решения за зареждане на електрически автомобили Evlink
Решения за зареждане на електрически автомобили Evlink
 • Всички Решения за зареждане на електрически автомобили Evlink
 • Evlink за жилищни сгради
 • EVlink за паркинги
 • EVlink за бързо зареждане
Сензори
Сензори
 • Всички Сензори
 • Енкодери
 • Крайни изключватели
 • Сензори за налягане
 • Сензори за засичане на обекти
 • Сензори за безопасност
 • Детектори за дим
 • Сензори за проследяване и контрол
Сигнализация
Сигнализация
 • Всички Сигнализация
 • Модулни светещи колонки
 • Светещи колонки за сигнализация
 • Светещи колонки и устройства за звукова сигнализация
Система за сграден мениджмънт
Система за сграден мениджмънт
 • Всички Система за сграден мениджмънт
 • Системи за Сграден Мениджмънт
 • Шинна система
 • Енергиен и температурен мениджмънт
 • Контролни устройства за HVAC
 • Управление на осветлението и времеуправление
 • Сигурност и безопастност
 • Стандартни Честотни Регулатори
Системи за енергиен мониторинг
Системи за енергиен мониторинг
 • Всички Системи за енергиен мониторинг
 • Приходни електромери PowerLogic
 • Енергийни измерватели PowerLogic
 • Измервателни устройства
 • Мултифункционални измервателни устройства PowerLogic
 • Електромери PowerLogic
 • Дигитални измерватели PowerLogic
 • Броячи
 • Токови трансформатори
 • Комуникационна мрежа PowerLogic
 • Софтуер за мониторинг и контрол на захранването
Системи за непрекъсваемо електрозахранване (UPS)
Системи за непрекъсваемо електрозахранване (UPS)
 • Всички Системи за непрекъсваемо електрозахранване (UPS)
 • Компютри и периферни устройства
 • Мрежа и сървър
 • Центрове за данни и производствени обекти - 3 фазно захранване
 • Управление на UPS
 • Special Applications
 • UPS Replacement Batteries
Системи за охлаждане
Системи за охлаждане
 • Всички Системи за охлаждане
 • Климатични системи за охлаждане на IT помещение
 • Климатични системи разположени близко до товара
 • Въздухоразпределение
 • Чилъри и системи за отвеждане на топлината
Соларни системи за наземни фотоволтаични паркове
Соларни системи за наземни фотоволтаични паркове
 • Всички Соларни системи за наземни фотоволтаични паркове
 • Компактни подстанции PV Box
 • Разпределителни уредби СН
 • Трансформатори СН
Софтуер
Софтуер
 • Всички Софтуер
 • Софтуер за конфигуриране
 • Софтуер за проектиране
 • Инженерингов софтуер
 • MES & Софтуер за управление на информацията
 • Софтуер за Управление и Визуализация
 • Софтуер за програмиране на контролери
 • Софтуер за мониторинг и контртол на захранването
 • Софтуер за спецификация
Трансформатори СН
Трансформатори СН
 • Всички Трансформатори СН
 • CRT - Силови трансформатори сух тип
Универсални табла
Универсални табла
 • Всички Универсални табла
 • Открийте нашата цялостна оферта
 • Метални табла: Spacial
 • Полиестерни табла - гамата Thalassa
 • Системи за управление на температурата : ClimaSys
 • Клеми
Фабрично сглобени подстанции СН/НН
Фабрично сглобени подстанции СН/НН
 • Всички Фабрично сглобени подстанции СН/НН
 • Персонализирани подстанции
 • Стандартни подстанции - Компактни
 • Стандартни подстанции - Walk-In
Центрове за данни и сървърни помещения и решения за окабеляване
Центрове за данни и сървърни помещения и решения за окабеляване
 • Всички Центрове за данни и сървърни помещения и решения за окабеляване
 • Модулни системи
Честотни и Серво Задвижвания
Честотни и Серво Задвижвания
 • Всички Честотни и Серво Задвижвания
 • Компактни Честотни Регулатори
 • Сервозадвижване с интегриран регулатор
 • Линейни оси за Серво Задвижвания
 • Системи Честотни Регулатори за НН и СН напрежение
 • Контролери за Серво и Честотни Задвижвания
 • Серво Задвижвания и Мотори
 • Софтстартери
 • Специализирани Честотни Регулатори
 • Стандартни Честотни Регулатори
 • Стъпкови Мотори и Задвижвания
Шинопроводи и управление на кабелите
Шинопроводи и управление на кабелите
 • Всички Шинопроводи и управление на кабелите
 • Шинопроводи
 • Инсталационна система